ŠKOLY A ŠKOLKY

Pohádková školička v knihovně

Pohádková školička v knihovně

   Na seznámení s knihovnou se u nás od jara vystřídaly již všechny třídy chaberských školek. V dubnu a květnu jsme přivítali i Sovičky, Želvičky a Motýlky z Pohádkové školičky na Bíleneckém náměstí. Většina dětí již knihovnu někdy navštívila, proto se v ní...

Vtipná etiketa s Janou Rychterovou

Vtipná etiketa s Janou Rychterovou

   V páteční dopoledne 14. dubna jsme v Chaberském dvoře seznámili druháky a třeťáky se základy etikety. Ale pozor, nebyla to žádná nuda! Moderátorka Jana Rychterová její kolega ze stanice Českého rozhlasu Rádia Junior a děti bavili tak, až se sál otřásal...

Spisovatelka Daniela Krolupperová

Spisovatelka Daniela Krolupperová

   Koncem března proběhlo v naší knihovně moc milé premiérové setkání se spisovatelkou dětských knih Danielou Krolupperovou a chaberskými druháky. Všechny tři třídy se vystřídaly na besedě s autorkou, od které se dozvěděly, kde bere inspiraci k psaní...

MŠ z Ďáblic

MŠ z Ďáblic

   Další týden začal dnešní návštěvou třídy z mateřské školy v Ďáblicích. Děti pečlivě poslouchaly o fungování knihovny, se zájmem si prohlédly všechna patra knihovny a výstavu obrazů květin Oly Rose, která je inspirovala k namalování obrázků. Nakonec se...

MŠ Chaberáček

MŠ Chaberáček

   V březnu, měsíci čtenářů máme v knihovně napilno. Školáci a třídy z mateřských škol se u nás střídají každý týden. Počátkem měsíce jsme uvítali i MŠ Chaberáček. Děti byly velmi zvídavé a pozorné. K naší radosti to pro většinu z nich nebyla první návštěva....

Setkání se spisovatelkou Klárou Smolíkovou

Setkání se spisovatelkou Klárou Smolíkovou

   V březnu se do knihovny vypravily také dvě třídy třeťáků na detektivní čtenářskou dílnu s Klárou Smolíkovou. Pro většinu dětí to bylo první osobní setkání se...

Prvňáčci v knihovně

Prvňáčci v knihovně

   Březen – měsíc čtenářů zahájila knihovna pozváním prvních tříd základní školy k seznámení s jejím fungováním a možnostmi, které skýtá. Děti jsme provedli knihovnou za pomoci pracovních listů s úlohami. Všechny děti se pustily do jejich plnění, které bylo...

Únikovka s Amosem a Klárou Smolíkovou

Únikovka s Amosem a Klárou Smolíkovou

   Spisovatelka Klára Smolíková je v naší knihovně oblíbenou a pravidelnou lektorkou. Uprostřed adventního období, 12. prosince, si opět získala svým poutavým projevem pozornost chaberských žáků. Dle slov paní učitelky: „…se dětem beseda moc líbila (kluci...

DÍLNA MALÉHO NOVINÁŘE

DÍLNA MALÉHO NOVINÁŘE

   V pondělí 5. prosince se v knihovně vystřídaly dvě třídy chaberských čtvrťáků. Michaela Vetešková, vedoucí kulturního zpravodajství stanice Českého rozhlasu Radiožurnál, je provedla Dílnou malého novináře. Jaká je práce novináře, jak se správně rozdýchat...

Mateřská škola na návštěvě

Mateřská škola na návštěvě

   V podzimních měsících říjnu a listopadu jsme v knihovně uvítali děti z mateřské školy Beranov. Postupně se u nás vystřídaly všechny třídy. Třída Koťátek si stihla prohlédnout výstavu mozaik architektky Blanky Červinkové a vyzkoušela si, jak keramický...

Děti ze ZŠ Ústavní

Děti ze ZŠ Ústavní

   ​ Z nedaleké městské části Praha-Bohnice k nám na návštěvu zavítali žáci a žákyně ze ZŠ Ústavní. Jsou pravidelnými návštěvníky našich výstav, a nejinak tomu bylo v listopadu, kdy přijeli obdivovat textilní šité panenky a skřítky z dílny Helen...

VÝSTAVA: OPERACE ANTHROPOID

VÝSTAVA: OPERACE ANTHROPOID

   Výstava 24 panelů v měsíci 80. výročí tohoto odvážného činu byla umístěna v prostorách galerie po celý měsíc květen. Kromě četných návštěvníků z řad veřejnosti ji průběžně navštěvovaly také třídy ZŠ. Žáci si prostřednictvím pracovních listů ověřovali své...

MATEŘSKÉ ŠKOLY NA NÁVŠTĚVĚ

MATEŘSKÉ ŠKOLY NA NÁVŠTĚVĚ

   V knihovně jsme v průběhu jarních měsíců uvítali několik tříd z chaberských školek. Kromě regálů s knížkami děti postupně prozkoumaly všechny prostory-od hracího koutku v přízemí, přes první patro s obrázkovou výstavou, až po podkrovní galerii, kde je...

DRUHÁCI V KNIHOVNĚ

DRUHÁCI V KNIHOVNĚ

   V březnu jsme se sešli v knihovně se dvěma třídami druháků naší ZŠ. Povídali jsme si o čtení a knížkách, taky o tom, jaká povolání se na jejich vzniku...

PRVŇÁČCI V KNIHOVNĚ

PRVŇÁČCI V KNIHOVNĚ

   Počátkem března jsme pozvali do chaberské knihovny postupně všechny třídy prvňáčků. Na první společné návštěvě jsme jim po splnění jednoduchých úkolů předali symbolické klíče od knihovny. Potěšilo nás, s kolika z nich se vlastně již známe a potkáváme je...

Klára Smolíková v knihovně

Klára Smolíková v knihovně

Pozvánku do knihovny na setkání se spisovatelkou Klárou Smolíkovou přijaly třetí třídy chaberské ZŠ. Workshop s tématem detektivek a pátrání, jehož předlohou jsou knížky ze série „Tajná dvojka A+ B“, jejíž výstavu můžete do konce března zhlédnout v knihovně, byl...

Návštěva z družiny

Návštěva z družiny

   Děti z družiny 2. A s paní učitelkou Lenkou Netolickou navštívily v úterý Chaberský dvůr. Stihly si prohlédnout výstavu v podkroví Jak se v Chabrech kdysi žilo a také po důkladném zvažování udělit hlasy pro soutěžní obrázky ke Knize mého srdce. Jejich...