DRUHÁCI V KNIHOVNĚ

 

 

V březnu jsme se sešli v knihovně se dvěma třídami druháků naší ZŠ. Povídali jsme si o čtení a knížkách, taky o tom, jaká povolání se na jejich vzniku podílejí. Zopakovali jsme si, jak se ke knihám chovat, aby se nepoškodily. Děti si vyrobily vlastní origami záložku. Také si zkusily správně zařadit knihy podle příjmení autorů. Zjistily tak, jak je důležité znát abecedu.  Nakonec došlo i na prohlídku ostatních pater knihovny a návštěvu výstavy Jak se v Chabrech kdysi žilo. Na žáčky z obou tříd se těšíme na červnovém Pasování na čtenáře, kde si jejich znalost čtení prověříme.