CHARITA V KC A KNIHOVNĚ 2022

CHARITA V KC A KNIHOVNĚ 2022

    Díky vám se v loňském roce v charitativních sbírkách vybralo celkem 17 759 Kč. Za příspěvky upřímně děkujeme všem dárcům!

Mediální gramotnost

Mediální gramotnost

   MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST V KNIHOVNÁCH V příštích dvou letech by měly knihovny upřít svoji pozornost na mediální gramotnost a snahu přiblížit co nejširší veřejnosti svět médií a jeho fungování. Proč? Odpovědí může být argument, který vyslovil Tomáš Řehák z...

ČASOPIS ČTENÁŘ – ROZHOVOR

ČASOPIS ČTENÁŘ – ROZHOVOR

   Lednové číslo měsíčníku pro knihovny „Čtenář“ (vydává Středočeská vědecká knihovna v Kladně), obsahující článek o chaberské knihovně. Rozhovor jsme poskytli šéfredaktorovi PhDr. Jaroslavu Císařovi, který nám dva výtisky přivezl přímo z tiskárny. Vážíme si...

Čtenářská výzva 2023 v knihovně

Čtenářská výzva 2023 v knihovně

   Na podporu dětského čtenářství jsme v knihovně připravili další celoroční výzvu. A protože letos je ústředním tématem naší knihovny KOMIKS, provázet jí bude oblíbená postavička SpongeBoba. Každý měsíc v roce je úkolem půjčit si dle zadání knihu a přečíst...

Detektivní kvíz vyhodnocen

Detektivní kvíz vyhodnocen

   Završením loňského „detektivního“ roku v knihovně byl prosincový kvíz pro dospělé, v němž prokazovali své znalosti na téma kriminálního žánru. Do osudí vhodilo své odpovědi 26 soutěžích, povětšinou dam a slečen. S koncem roku jsme vylosovali tři výherce...

Sherlockova výzva pokořena

Sherlockova výzva pokořena

   V loňském roce měly zdatnější dětští čtenáři možnost přijmout celoroční čtenářskou výzvu, která obnášela přečtení jedné knihy na zadané téma každý měsíc. Za splnění poté získali razítko do soutěžního archu. S kompletním počtem dvanácti razítek nám v...

Jan Kilián: Měšťan a šelma

Jan Kilián: Měšťan a šelma

Měšťan a šelma  Čas před třicetiletou válkou v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a v německých jazykových oblastech Evropy lze označit za „zlatou dobu“ měst. Měšťané stále více ekonomicky konkurovali šlechtě a jejich bohatství se projevovalo stavebním i kulturním...

Napsali o nás, časopis Moderní obec

Napsali o nás, časopis Moderní obec

   O chaberské knihovně a jejích aktivitách jsme poskytli rozhovor redaktorce Simoně Dvořáčkové pro prosincové číslo měsíčníku Moderní obec.   Odkaz na číslo 12/2022: Tváří prosincového vydání Moderní obce je starostka obce Roseč Miroslava Beránková |...

LOVCI PEREL ZÍSKALI SVÉ DIPLOMY

LOVCI PEREL ZÍSKALI SVÉ DIPLOMY

   Celoroční úsilí dětí, které poctivě vyplňují ke každé přečtené knize odpovědi na pět otázek k prokázání porozumění čteného textu, bylo v knihovně odměněno poslední adventní sobotu. Na tuto knihovnickou akci se vždy moc těšíme. Je plná příjemné předvánoční...

Úspěšný bazar bižuterie

Úspěšný bazar bižuterie

   Na naši výzvu k účasti na charitativním bazaru bižuterie zareagovalo mnoho chaberských dam a slečen. Věnovaly nám k prodeji velké množství krásné bižuterie. Bylo tak po více než měsíc z čeho vybírat, protože nabídka byla průběžně doplňována. Zájem o koupi...