E-knihy

E-knihy

   Knihovna se před několika měsíci zúčastnila dotační výzvy Ministerstva kultury ČR na zavedení nové služby čtenářům – výpůjčky e-knih. Naše žádost byla schválena a dotace bude poskytnuta. Nyní probíhá administrativní a technická realizace mezi knihovnou a...

Pohádková školička v knihovně

Pohádková školička v knihovně

   Na seznámení s knihovnou se u nás od jara vystřídaly již všechny třídy chaberských školek. V dubnu a květnu jsme přivítali i Sovičky, Želvičky a Motýlky z Pohádkové školičky na Bíleneckém náměstí. Většina dětí již knihovnu někdy navštívila, proto se v ní...

3D tiskárna

3D tiskárna

   Jak jsme se již před časem zmínili do knihovny přibyl nový užitečný pomocník 3D tiskárna. Díky zapojení do projektu „Prusa do škol“ společnosti PRUSA RESEARCH jsme ji získali do několikaměsíční zápůjčky. Tiskárnu jsme si museli nejdříve smontovat, projít...

Vtipná etiketa s Janou Rychterovou

Vtipná etiketa s Janou Rychterovou

   V páteční dopoledne 14. dubna jsme v Chaberském dvoře seznámili druháky a třeťáky se základy etikety. Ale pozor, nebyla to žádná nuda! Moderátorka Jana Rychterová její kolega ze stanice Českého rozhlasu Rádia Junior a děti bavili tak, až se sál otřásal...

Beseda s Jakubem Szántó

Beseda s Jakubem Szántó

   Ve velkém sále Chaberského dvora jsme ve čtvrtek 13. dubna 2023 uvítali novináře a zahraničního zpravodaje České televize, autora několika knih a držitele novinářské ceny Ferdinanda Peroutky Jakuba Szántó. Publiku představil nový knižní titul Putinova...

Komiksová soutěž

Komiksová soutěž

   Komiksová soutěž 4.4. - 26. 5. 2023 Máte rádi komiksy ? Knihovna vyhlašuje literárně-výtvarnou soutěž pro děti.

Noc s Andersenem 2023

Noc s Andersenem 2023

   Další fantastická Noc s Andersenem je za námi! Na tradiční nocování – tentokrát na „potterovské“ téma – se v páteční podvečer 31. března dostavilo všech 22 přihlášených dětí. V knihovně proměněné na školu čar a kouzel v Bradavicích absolvovaly děti po...

Spisovatelka Daniela Krolupperová

Spisovatelka Daniela Krolupperová

   Koncem března proběhlo v naší knihovně moc milé premiérové setkání se spisovatelkou dětských knih Danielou Krolupperovou a chaberskými druháky. Všechny tři třídy se vystřídaly na besedě s autorkou, od které se dozvěděly, kde bere inspiraci k psaní...

MŠ z Ďáblic

MŠ z Ďáblic

   Další týden začal dnešní návštěvou třídy z mateřské školy v Ďáblicích. Děti pečlivě poslouchaly o fungování knihovny, se zájmem si prohlédly všechna patra knihovny a výstavu obrazů květin Oly Rose, která je inspirovala k namalování obrázků. Nakonec se...

Březnové setkání knihovníků regionu

Březnové setkání knihovníků regionu

   V polovině března proběhlo v klubovně Ústřední knihovny MK Praha pravidelné setkání knihovníků z pražského regionu. Jako každý rok bylo plné inspirativních prezentací a rozhovorů s kolegy. Od metodiček MK Táni Janáčkové a Hany Hrabákové jsme obdrželi...