KULTURNÍ CENTRUM

 

kulturní programy, přednášky, workshopy, divadla, koncerty

AKTUÁLNÍ KULTURNÍ AKCE

Nyní nejsou plánované žádné akce

Další služby:

Kopírování, tisk 

Sazebník kopírování platný od 1. 8. 2013:

úkon Kč/stránka
tisk nebo kopírování jedné strany A4 – černobílé 3,-
tisk nebo kopírování jedné strany A4 – barevné 30,-

KULTURNÍ CENTRUM
CHABERSKÝ DVŮR

Je součástí Úřadu MČ Praha-Dolní Chabry. Jeho posláním je podpora společenského života nejen rezidentům této městské části.

Nabízíme

  • vzdělávací a kulturní programy

  • přednášky

  • workshopy

  • divadla

  • koncerty

  • a další

Vítáme jakýkoli nápad a ochotu podílet se na zajímavých akcích. Máte-li chuť kreativně tvořit, realizovat se, dejte nám vědět. Vaše nápady u nás najdou ornou půdu.

„DVOREČEK“
PRO NEJMENŠÍ

probíhá v Chaberském dvoře pravidelně každé úterý od 9:30 – 11:00

Dopolední program pro všechny děti ve věku 2-4 roky a jejich doprovod, které se chtějí naučit říkadlům a písničkám za doprovodu hudebních nástrojů. V pestrém programu nechybí protahovací cvičení, ani oblíbená výtvarná dílna. Bačkůrky, svačinku a dobrou náladu sebou.

Rezervace míst není nutná, jednotlivé vstupné 50 Kč/ dítě.

Lektorkou je Lucie Šulcová

POHÁDKY
V CHABERSKÉM DVOŘE

Pravidelně jedno sobotní odpoledne v měsíci se koná ve Velkém sále Chaberského dvora pohádka pro nejmenší. Na programu jsou pestrá vystoupení osvědčených divadelních společností.

Rezervace míst není nutná, čas: 15.00 hod., vstupné je 50,- Kč/osoba.

O NÁS

Mimořádný výtisk Zpravodaje o zrodu Chaberského dvora
Historické fotografie Chaberského dvora

Dokument o rekonstrukci

O nás

KULTURNÍ PRACOVNÍK :

JITKA GOLDSTEINOVÁ

V Chaberském dvoře pracuji od roku 2009.

Je skvělé, když se snoubí příjemné pracovní prostředí s možností setkávat se s fajn lidmi.

ODKAZY NA KULTURU V DOLNÍCH CHABRECH

DIVOCH

DIVADELNÍ OCHOTNÍCI CHABERŠTÍ

OSOP Dolní Chabry

Občanské sdružení na ochranu památek

CHABERSKÝ ZPRAVODAJ

Pravidelný měsíčník MČ Praha-Dolní Chabry

.

velikost fontu
zesíleni kontrastu