NOVINKY

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE 2023

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE 2023

   Každoroční knihovnické završení školního roku „Pasování na čtenáře“ se ve čtvrtek 22.6. odehrálo ve Velkém sále Chaberského dvora. Tři třídy chaberských druháků byly po zkoušce ze čtení slavnostně pasovány a odměněny za svou celoroční píli. Letos jsme...

KNIHOVNICKÁ EXKURZE V KNIHOVNĚ MZV ČR

KNIHOVNICKÁ EXKURZE V KNIHOVNĚ MZV ČR

   Díky pražské organizaci SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků) jsme měli možnost zúčastnit se exkurze na Ministerstvu zahraničních věcí ČR sídlícím v Černínském paláci na Loretánském náměstí v Praze. Průvodcem nám byl zaměstnanec ministerstva a...

CESTIČKA ZA POHÁDKOU

CESTIČKA ZA POHÁDKOU

   Ve Velkém sále bylo krátce před prázdninami opět veselo! Na pozvání KC CHD vystoupila Jana Rychterová, moderátorka rozhlasové stanice Českého rozhlasu Rádia Junior, a Jiří Kohout s pořadem Cestička za pohádkou, kterou navštívily tři první a jedna druhá...

KOMIKSOVÁ SOUTĚŽ

KOMIKSOVÁ SOUTĚŽ

   U příležitosti oslav dětského dne jsme vyhlašovali výsledky jarní výtvarné soutěže Vytvoř vlastní komiks. Odměnu za první místo získal Příběh Axolotla Fridolína, který nás zaujal vzdělávacím námětem. Jeho autorce Sofii Lapcové jsme pogratulovali přímo na...

Zahájení výstavy talentované Sophie

Zahájení výstavy talentované Sophie

   Slunné sobotní odpoledne 27. května se uskutečnila vernisáž dvanáctileté Sophie Hlaváčové. S některými jejími obrazy jsme se již setkaly, protože autorka se každoročně účastní výtvarné soutěže pořádané knihovnou Kniha mého srdce. Obrazy vždy budily...

E-knihy

E-knihy

   Knihovna se před několika měsíci zúčastnila dotační výzvy Ministerstva kultury ČR na zavedení nové služby čtenářům – výpůjčky e-knih. Naše žádost byla schválena a dotace bude poskytnuta. Nyní probíhá administrativní a technická realizace mezi knihovnou a...

Pohádková školička v knihovně

Pohádková školička v knihovně

   Na seznámení s knihovnou se u nás od jara vystřídaly již všechny třídy chaberských školek. V dubnu a květnu jsme přivítali i Sovičky, Želvičky a Motýlky z Pohádkové školičky na Bíleneckém náměstí. Většina dětí již knihovnu někdy navštívila, proto se v ní...

3D tiskárna

3D tiskárna

   Jak jsme se již před časem zmínili do knihovny přibyl nový užitečný pomocník 3D tiskárna. Díky zapojení do projektu „Prusa do škol“ společnosti PRUSA RESEARCH jsme ji získali do několikaměsíční zápůjčky. Tiskárnu jsme si museli nejdříve smontovat, projít...

Vtipná etiketa s Janou Rychterovou

Vtipná etiketa s Janou Rychterovou

   V páteční dopoledne 14. dubna jsme v Chaberském dvoře seznámili druháky a třeťáky se základy etikety. Ale pozor, nebyla to žádná nuda! Moderátorka Jana Rychterová její kolega ze stanice Českého rozhlasu Rádia Junior a děti bavili tak, až se sál otřásal...

Beseda s Jakubem Szántó

Beseda s Jakubem Szántó

   Ve velkém sále Chaberského dvora jsme ve čtvrtek 13. dubna 2023 uvítali novináře a zahraničního zpravodaje České televize, autora několika knih a držitele novinářské ceny Ferdinanda Peroutky Jakuba Szántó. Publiku představil nový knižní titul Putinova...

Noc s Andersenem 2023

Noc s Andersenem 2023

   Další fantastická Noc s Andersenem je za námi! Na tradiční nocování – tentokrát na „potterovské“ téma – se v páteční podvečer 31. března dostavilo všech 22 přihlášených dětí. V knihovně proměněné na školu čar a kouzel v Bradavicích absolvovaly děti po...

Spisovatelka Daniela Krolupperová

Spisovatelka Daniela Krolupperová

   Koncem března proběhlo v naší knihovně moc milé premiérové setkání se spisovatelkou dětských knih Danielou Krolupperovou a chaberskými druháky. Všechny tři třídy se vystřídaly na besedě s autorkou, od které se dozvěděly, kde bere inspiraci k psaní...

MŠ z Ďáblic

MŠ z Ďáblic

   Další týden začal dnešní návštěvou třídy z mateřské školy v Ďáblicích. Děti pečlivě poslouchaly o fungování knihovny, se zájmem si prohlédly všechna patra knihovny a výstavu obrazů květin Oly Rose, která je inspirovala k namalování obrázků. Nakonec se...

Březnové setkání knihovníků regionu

Březnové setkání knihovníků regionu

   V polovině března proběhlo v klubovně Ústřední knihovny MK Praha pravidelné setkání knihovníků z pražského regionu. Jako každý rok bylo plné inspirativních prezentací a rozhovorů s kolegy. Od metodiček MK Táni Janáčkové a Hany Hrabákové jsme obdrželi...

MŠ Chaberáček

MŠ Chaberáček

   V březnu, měsíci čtenářů máme v knihovně napilno. Školáci a třídy z mateřských škol se u nás střídají každý týden. Počátkem měsíce jsme uvítali i MŠ Chaberáček. Děti byly velmi zvídavé a pozorné. K naší radosti to pro většinu z nich nebyla první návštěva....

Natáčení a výstava v knihovně

Natáčení a výstava v knihovně

   Kromě pondělního workshopu pro třeťáky stihla Klára Smolíková v naší knihovně ještě natočit video k Dubánkovým pracovním listům pro malé čtenáře a pisatele, vydaným pod názvem Jak se vyznat v knihách? v NAKLADATELSTVÍ PASPARTA. Kniha vychází 14. března....

Setkání se spisovatelkou Klárou Smolíkovou

Setkání se spisovatelkou Klárou Smolíkovou

   V březnu se do knihovny vypravily také dvě třídy třeťáků na detektivní čtenářskou dílnu s Klárou Smolíkovou. Pro většinu dětí to bylo první osobní setkání se...

Prvňáčci v knihovně

Prvňáčci v knihovně

   Březen – měsíc čtenářů zahájila knihovna pozváním prvních tříd základní školy k seznámení s jejím fungováním a možnostmi, které skýtá. Děti jsme provedli knihovnou za pomoci pracovních listů s úlohami. Všechny děti se pustily do jejich plnění, které bylo...

Výsledky výtvarné soutěže Kniha mého srdce

Výsledky výtvarné soutěže Kniha mého srdce

   Po celý leden a únor měli návštěvníci knihovny možnost zhlédnout výstavu soutěžních obrázků z výtvarné soutěže Kniha mého srdce a hlasovat. Letošního, již 4. ročníku se zúčastnilo dvanáct dětí se 13 obrázky na motivy oblíbené knížky. Na prvním místě se s...

3D tiskárna v knihovně

3D tiskárna v knihovně

   Koncem minulého roku zkusila chaberská knihovna požádat společnost Prusa Research o účast v projektu Průša do školy (více zde: https://proskoly.prusa3d.cz) k získání 3D tiskárny. Podařilo se a tiskárnu ORIGINAL PRUSA MINI+ jsme k naší velké radosti...

SBÍRKA PRO LINKU BEZPEČÍ

SBÍRKA PRO LINKU BEZPEČÍ

   I v letošním roce se v KC zapojujeme do charitativních aktivit. Od února mohou návštěvníci přispívat do sbírkové kasičky LINKY BEZPEČÍ. Zapečetěná skleněná kasička pochází z autorské dílny výtvarníka Maxima Velčovského a je tak zároveň výrazným designovým...

Knihovnická exkurze

Knihovnická exkurze

   V pondělí 13. února jsme v Chabrech uvítali exkurzi knihovníků organizovanou pražskou organizací SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků) a Národní knihovnou. Zájemce o prostory Knihovny roku 2022 jsme provedli všemi patry a pohovořili o...

CHARITA V KC A KNIHOVNĚ 2022

CHARITA V KC A KNIHOVNĚ 2022

    Díky vám se v loňském roce v charitativních sbírkách vybralo celkem 17 759 Kč. Za příspěvky upřímně děkujeme všem dárcům!

Mediální gramotnost

Mediální gramotnost

   MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST V KNIHOVNÁCH V příštích dvou letech by měly knihovny upřít svoji pozornost na mediální gramotnost a snahu přiblížit co nejširší veřejnosti svět médií a jeho fungování. Proč? Odpovědí může být argument, který vyslovil Tomáš Řehák z...

ČASOPIS ČTENÁŘ – ROZHOVOR

ČASOPIS ČTENÁŘ – ROZHOVOR

   Lednové číslo měsíčníku pro knihovny „Čtenář“ (vydává Středočeská vědecká knihovna v Kladně), obsahující článek o chaberské knihovně. Rozhovor jsme poskytli šéfredaktorovi PhDr. Jaroslavu Císařovi, který nám dva výtisky přivezl přímo z tiskárny. Vážíme si...

Čtenářská výzva 2023 v knihovně

Čtenářská výzva 2023 v knihovně

   Na podporu dětského čtenářství jsme v knihovně připravili další celoroční výzvu. A protože letos je ústředním tématem naší knihovny KOMIKS, provázet jí bude oblíbená postavička SpongeBoba. Každý měsíc v roce je úkolem půjčit si dle zadání knihu a přečíst...

Detektivní kvíz vyhodnocen

Detektivní kvíz vyhodnocen

   Završením loňského „detektivního“ roku v knihovně byl prosincový kvíz pro dospělé, v němž prokazovali své znalosti na téma kriminálního žánru. Do osudí vhodilo své odpovědi 26 soutěžích, povětšinou dam a slečen. S koncem roku jsme vylosovali tři výherce...

Sherlockova výzva pokořena

Sherlockova výzva pokořena

   V loňském roce měly zdatnější dětští čtenáři možnost přijmout celoroční čtenářskou výzvu, která obnášela přečtení jedné knihy na zadané téma každý měsíc. Za splnění poté získali razítko do soutěžního archu. S kompletním počtem dvanácti razítek nám v...

Napsali o nás, časopis Moderní obec

Napsali o nás, časopis Moderní obec

   O chaberské knihovně a jejích aktivitách jsme poskytli rozhovor redaktorce Simoně Dvořáčkové pro prosincové číslo měsíčníku Moderní obec.   Odkaz na číslo 12/2022: Tváří prosincového vydání Moderní obce je starostka obce Roseč Miroslava Beránková |...

LOVCI PEREL ZÍSKALI SVÉ DIPLOMY

LOVCI PEREL ZÍSKALI SVÉ DIPLOMY

   Celoroční úsilí dětí, které poctivě vyplňují ke každé přečtené knize odpovědi na pět otázek k prokázání porozumění čteného textu, bylo v knihovně odměněno poslední adventní sobotu. Na tuto knihovnickou akci se vždy moc těšíme. Je plná příjemné předvánoční...

Úspěšný bazar bižuterie

Úspěšný bazar bižuterie

   Na naši výzvu k účasti na charitativním bazaru bižuterie zareagovalo mnoho chaberských dam a slečen. Věnovaly nám k prodeji velké množství krásné bižuterie. Bylo tak po více než měsíc z čeho vybírat, protože nabídka byla průběžně doplňována. Zájem o koupi...

Únikovka s Amosem a Klárou Smolíkovou

Únikovka s Amosem a Klárou Smolíkovou

   Spisovatelka Klára Smolíková je v naší knihovně oblíbenou a pravidelnou lektorkou. Uprostřed adventního období, 12. prosince, si opět získala svým poutavým projevem pozornost chaberských žáků. Dle slov paní učitelky: „…se dětem beseda moc líbila (kluci...

KŘÍŽOVKÁŘSKÁ LIGA BODUJE

KŘÍŽOVKÁŘSKÁ LIGA BODUJE

   Počátkem prosince se v KC losovalo 5 výherců hlavních cen podzimní seniorské „Křížovkářské ligy“. Zástupcům pořadatelů Mezigenerační Akademie a Kulturního centra CHD s losováním pomohly čtenářky knihovny Karolínka a Kačenka. Pro všechny ostatní účastníky...

DÍLNA MALÉHO NOVINÁŘE

DÍLNA MALÉHO NOVINÁŘE

   V pondělí 5. prosince se v knihovně vystřídaly dvě třídy chaberských čtvrťáků. Michaela Vetešková, vedoucí kulturního zpravodajství stanice Českého rozhlasu Radiožurnál, je provedla Dílnou malého novináře. Jaká je práce novináře, jak se správně rozdýchat...

WORKSHOP ADVENTNÍ VĚNCE

WORKSHOP ADVENTNÍ VĚNCE

   Tradiční dílna v Kulturním centru s výrobou adventních věnců proběhla ve čtvrtek 24. listopadu po dvouleté covidové pauze. Sešli jsme se v hojném počtu a stvořili množství adventních věnců, které ozdobí vánoční stoly nebo vchodové dveře. Šikovné ručky...

ODMĚNA ZA VÍTĚZSTVÍ KNIHOVNY ROKU

ODMĚNA ZA VÍTĚZSTVÍ KNIHOVNY ROKU

   Do prostor pražského Klementina jsme zavítali po měsíci od vyhlašování znovu a převzali z rukou Romana Giebische z Knihovnického institutu další z odměn-poukázku v hodnotě 5 000 Kč na nákup ve specializovaném obchodě Ceiba s.r.o.. Rozhodli jsme se ji...

4. ROČNÍK VÝTVARNÉ SOUTĚŽE KNIHA MÉHO SRDCE

4. ROČNÍK VÝTVARNÉ SOUTĚŽE KNIHA MÉHO SRDCE

   Nadšené čtenáře s výtvarným talentem vyzýváme k účasti v soutěži Kniha mého srdce. Namalujte obrázek na téma své oblíbené knížky; libovolnou technikou, libovolný rozměr. Doneste jej do knihovny do 22.12.2022 . Od začátku ledna uspořádáme jejich výstavu a...

LOVCI PEREL A VÁNOČNÍ JARMARK

LOVCI PEREL A VÁNOČNÍ JARMARK

   Vítěze letošního ročníku dětské čtenářské soutěže Lovci perel budeme odměňovat v sobotu 17. prosince odpoledne. Současně zveme účastníky na tradiční vánoční jarmark, na kterém mohou nakoupit drobné zboží. Kdo nestihne přijít v sobotu v 15:00 hod., bude...

Kvíz pro znalce detektivek

Kvíz pro znalce detektivek

    Letošní „Detektivní rok“ zakončíme v knihovně zábavou pro dospělé. Od 1. až do 20. prosince budou mít čtenáři možnost si zasoutěžit! Vyplněním jednoduchého kvízu si ověří své znalosti detektivního žánru. Odpovědi po skončení vyhodnotíme a vylosujeme tři...

Vyhodnocení venkovních her

Vyhodnocení venkovních her

   Venkovní hrou se dvěma kategoriemi jsme v říjnu zlákali k procházce po Chabrech mnoho dětí a jejich rodičů. Do knihovny přišlo se správně rozluštěnými Agátčinými hádankami 83 nejmenších nečtenářů. A se jménem prchajícího sňatkového podvodníka z Pátračky...

FOTOGALERIE – KNIHOVNA ROKU

FOTOGALERIE – KNIHOVNA ROKU

   KLEMENTINUM, 4. 10. 2022V průběhu září jsme poštou obdrželi pozvánky na slavnostní vyhlašování výsledků v celostátní soutěži Knihovna roku 2022. Soutěží jsme v naší knihovně žili již od června, kdy jsme se dozvěděli, že jsme byli naší krajskou knihovnou...

NAPSALI O NÁS

NAPSALI O NÁS

   Děkujeme za váš zájem díky kterému tu můžeme být. Vítězství chaberské knihovny v soutěži Knihovna roku 2022 bylo zmíněno v následujících médiích:zdroj : Odborný měsíčník Moderní obec Autorka článku:Simona Dvořáčková www.moderniobec.cz Český rozhlas...

Týden knihoven – Den otevřených dveří

Týden knihoven – Den otevřených dveří

   V sobotu 8. října 2022 vrcholil celorepublikový Týden knihoven. V rámci přípravy jeho programu jsme se rozhodli premiérově uspořádat Den otevřených dveří, který by do našich prostor zlákal nejen pravidelné čtenáře, ale i nové návštěvníky. A protože jsme...

Vyhodnocení literární soutěže

Vyhodnocení literární soutěže

   V rámci Dne otevřených dveří knihovny jsme 4. října také odměňovali autory nejlepších děl, přihlášených do literární soutěže na téma „Po stopách…“. Na prvním místě zabodoval fanoušek foglarovek Lukáš Tilsch s 1. dílem příběhu „Po stopách Tleskačových“....

Vítězství v soutěži Knihovna roku 2022

Vítězství v soutěži Knihovna roku 2022

   Dne 4. října 2022 jsme se společně se zástupci vedení MČ zúčastnili slavnostního aktu předávání cen v soutěži Knihovna roku 2022 v pražském Klementinu. Z rukou ministra kultury Martina Baxy jsme převzali ocenění nejvyšší – titul Knihovna roku 2022! Už...

Tomáš Etzler v Chaberském dvoře

Tomáš Etzler v Chaberském dvoře

   V úterý 13. září 2022 jsme přivítali na besedě novináře Tomáše Etzlera. Prodej jeho knihy Novinářem v Číně-Co jsem to proboha udělal dosahuje výrazných čísel a nebyl tedy překvapením do posledního místa zaplněný Velký sál. Přes dvě hodiny poutavého...

OHLÉDNUTÍ ZA CHARITOU V KNIHOVNĚ A KC

OHLÉDNUTÍ ZA CHARITOU V KNIHOVNĚ A KC

   Knihovnám se s nástupem pandemie covidu-19 na jaře roku 2020 naskytla možnost zapojit se do aktuálního dění kolem nás činnostmi, které se v jejich prostorách dosud neposkytovaly. Ani naše knihovna, jejímž zřizovatelem je Městská část Praha – Dolní Chabry,...

Venkovní hry pro děti: „Agátčiny hádanky“, „Pátračka“

Venkovní hry pro děti: „Agátčiny hádanky“, „Pátračka“

Venkovní hry pro děti: „Agátčiny hádanky“, „Pátračka“ 11. 10.–29. 10. Na podzimní dny jsme nachystali pro děti oblíbenou venkovní hru. Jeden okruh podle mapky, dvě verze úkolů ke splnění: na nejmenší nečtenáře čekají „Agátčiny hádanky“ a větší děti se mohou vydat na...

NÁVŠTĚVA HODNOTÍCÍ KOMISE

NÁVŠTĚVA HODNOTÍCÍ KOMISE

   Jak jsme již informovali, naše knihovna byla nominována za kraj Praha do soutěže Knihovna roku 2022. V úterý 30. srpna jsme v knihovně přivítali návštěvu odborné komise, složenou z profesionálních knihovníků. Ti budou o umístění nominovaných knihoven...

Nominace v soutěži Knihovna roku

Nominace v soutěži Knihovna roku

   Chaberská knihovna byla nominována nadřízenou krajskou knihovnou (Městská knihovna Praha) do soutěže Knihovna roku vyhlašovanou Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR. Cenu uděluje Ministerstvo kultury ČR k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj...

Pasování na čtenáře

Pasování na čtenáře

   Jak velí knihovnická tradice, koncem školního roku opět proběhlo pasování dětí na čtenáře. Třídy 2.A i 2.B se za slunného pátečního dopoledne zúčastnily slavnostního aktu, při kterém prokazovaly pohádkové delegaci, že umějí číst. Poté byli žáci pasováni...

VYHODNOCENÍ KVÍZU O HARRYM POTTEROVI

VYHODNOCENÍ KVÍZU O HARRYM POTTEROVI

   Květen se v knihovně nesl ve znamení Harryho Pottera. Své znalosti této literární postavy a prostředí studentských kolejí v Bradavicích si v našem kvízu ověřilo 63 dětí. Herní listy byly vhazovány do kouzelnického kotlíku po celý měsíc. Jejich vyhodnocení...

VÝSTAVA: OPERACE ANTHROPOID

VÝSTAVA: OPERACE ANTHROPOID

   Výstava 24 panelů v měsíci 80. výročí tohoto odvážného činu byla umístěna v prostorách galerie po celý měsíc květen. Kromě četných návštěvníků z řad veřejnosti ji průběžně navštěvovaly také třídy ZŠ. Žáci si prostřednictvím pracovních listů ověřovali své...

MATEŘSKÉ ŠKOLY NA NÁVŠTĚVĚ

MATEŘSKÉ ŠKOLY NA NÁVŠTĚVĚ

   V knihovně jsme v průběhu jarních měsíců uvítali několik tříd z chaberských školek. Kromě regálů s knížkami děti postupně prozkoumaly všechny prostory-od hracího koutku v přízemí, přes první patro s obrázkovou výstavou, až po podkrovní galerii, kde je...

126 KŘÍŽOVKÁŘŮ a HÁDANKÁŘŮ

126 KŘÍŽOVKÁŘŮ a HÁDANKÁŘŮ

   126 KŘÍŽOVKÁŘŮ a HÁDANKÁŘŮ Podle kladných reakcí těch, co k nám dorazili s vyluštěnou křížovkou, dokázal dubnový detektivní kvíz spojit ke společnému dumání nad zapeklitými otázkami celé rodiny. Odhalení tajenky, která skrývala jméno osobnosti z románu...

Kvíz Harry Potter

Kvíz Harry Potter

    3. 5. – 31. 5. Kvíz Harry Potter Všichni znalci Harryho Pottera a kolejí v Bradavicích se vyzývají k účasti na vědomostním kvízu v knihovně. Po celý měsíc zde můžete vyplňovat a vhazovat do osudí na pultíku v knihovně. Věkově neomezeno. V průběhu...

Noc s Andersenem na Titanicu

Noc s Andersenem na Titanicu

    Letošní Noc s Andersenem jsme strávili na palubě Titanicu. Za doprovodu paní kapitánky jsme plavbu započali „slavnostní“ večeří. Poté jsme se již přesunuli na plochu před plátno, odkud se vyplouvalo. Působivé dobové fotografie doprovázel výklad o stavbě...

Venkovní hry pro děti: Detektivní kvíz a Chabrýskovy hádanky

Venkovní hry pro děti: Detektivní kvíz a Chabrýskovy hádanky

    1. 4.–30. 4. Hurá ven za venkovní hrou! Od prvního dubnového dne až do konce měsíce se mohou děti zúčastnit naší nové venkovní hry – Detektivního kvízu. Opět jsme zvolili osvědčený princip: najít stanoviště podle trasy v mapce a vyplnit křížovku v herním...

DRUHÁCI V KNIHOVNĚ

DRUHÁCI V KNIHOVNĚ

   V březnu jsme se sešli v knihovně se dvěma třídami druháků naší ZŠ. Povídali jsme si o čtení a knížkách, taky o tom, jaká povolání se na jejich vzniku...

PRVŇÁČCI V KNIHOVNĚ

PRVŇÁČCI V KNIHOVNĚ

   Počátkem března jsme pozvali do chaberské knihovny postupně všechny třídy prvňáčků. Na první společné návštěvě jsme jim po splnění jednoduchých úkolů předali symbolické klíče od knihovny. Potěšilo nás, s kolika z nich se vlastně již známe a potkáváme je...

Znakování s batolaty, nový kurz v Chaberském dvoře

Znakování s batolaty, nový kurz v Chaberském dvoře

   Od 7. dubna 2022 bude probíhat každý čtvrtek od 9:15 do 10:00 hodin kurz pro nejmenší batolata. Vaše dítě se na něm bude učit komunikovat pomocí znaků při hře a veselých písničkách. Gesta a mimika mohou být stejně užitečná jako první slova. Metodika je...

Noc S Andersenem, písemná přihláška

Noc S Andersenem, písemná přihláška

   Zveme děti školního věku „na palubu“ přesně týden před 110. výročím potopení této nejslavnější lodi! Prožijte na vlastní kůži noc na Titaniku a staňte se jedním z pasažérů. Každý z účastníků dostane palubní lístek člověka, který se plavil na Titaniku a...

Vítězka 3. ročníku výtvarné soutěže

Vítězka 3. ročníku výtvarné soutěže

   V lednu proběhla v knihovně výstava obrázků k výtvarné soutěži Kniha mého srdce. Letos jste hlasovali již ve třetím ročníku pro 34 přihlášených děl. Bylo odevzdáno 82 hlasovacích lístků. Vítězný obrázek s celkovým počtem 23 hlasů namalovala Sophia...

Klára Smolíková v knihovně

Klára Smolíková v knihovně

Pozvánku do knihovny na setkání se spisovatelkou Klárou Smolíkovou přijaly třetí třídy chaberské ZŠ. Workshop s tématem detektivek a pátrání, jehož předlohou jsou knížky ze série „Tajná dvojka A+ B“, jejíž výstavu můžete do konce března zhlédnout v knihovně, byl...

Nástěnka bezpečného internetu

Nástěnka bezpečného internetu

   „Nástěnka bezpečného internetu“ je v knihovně umístěna od února v prostoru veřejně přístupných počítačů, na viditelném a pro děti dostupném místě. Nejohroženější skupinou v on-line prostoru jsou děti a mladiství. Proto jsme se rozhodli požádat Safer...

Návštěva z družiny

Návštěva z družiny

   Děti z družiny 2. A s paní učitelkou Lenkou Netolickou navštívily v úterý Chaberský dvůr. Stihly si prohlédnout výstavu v podkroví Jak se v Chabrech kdysi žilo a také po důkladném zvažování udělit hlasy pro soutěžní obrázky ke Knize mého srdce. Jejich...

Semínkovna opět v provozu

Semínkovna opět v provozu

   Semínkovna opět v provozu Po zimní pauze opět otevíráme semínkovnu. Pilně jsme třídili, sáčkovali a označovali podzimní, vámi darované přebytky ke sdílení. Raritou jsou semínka bramboříku z rostliny vypěstované také ze semínka, ale pozor: pouze pro...

VERNISÁŽ: JAK SE V CHABRECH KDYSI ŽILO

VERNISÁŽ: JAK SE V CHABRECH KDYSI ŽILO

   V úterý 11. ledna 2022 byla v Chaberském dvoře zahájena výstava s názvem „Jak se v Chabrech kdysi žilo“, realizována Občanským sdružením na ochranu památek v Dolních Chabrech (OSOP). Výstava je připomínkou letošního významného výročí 930 let od...

PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

   DÍKY VÁM! Výtěžek z prodeje žlutých kvítků k akci Ligy proti rakovině vynesl 1 435 Kč. Výtěžek z prodeje vlčích máků ke Dni válečných veteránů vynesl 1 386 Kč. Výtěžek z prodeje keramiky pro Domov svaté Rodiny v Praze 6, pečující o lidi s mentálním...

SHERLOCKOVA ČTENÁŘSKÁ VÝZVA

SHERLOCKOVA ČTENÁŘSKÁ VÝZVA

   Jaký bude letošní rok v knihovně? Můžeme prozradit, že plný šifer, hádanek a pátrání. Prostě detektivní! Už od ledna mohou děti začít plnit „Sherlockovu čtenářskou výzvu“, která potrvá celý rok. Hrací karta je již nyní k vyzvednutí v knihovně, obsahuje...

Vítězové Lovců perel

Vítězové Lovců perel

   Výherci dětské čtenářské soutěže Lovci perel jsou již známí. V prodlouženém druhém ročníku se na prvním místě s úctyhodnými 80 přečtenými knihami, a tedy i získanými perlami za zodpovězené otázky k jejich obsahu, umístil Vašek Vrážek. Druhé místo s...

Memoriál zná vítěze

Memoriál zná vítěze

   Listopadový Memoriál Jana Tleskače ve vyjímání ježka z klece má své vítěze. Se zájmem jsme po tři týdny sledovali úsilí mnoha dětí i nadšených dospělých. Ne všem se to ale podařilo, pár kluků po mnoha minutách vzdalo. Ti starší většinou vytrvali a...

Výtvarná soutěž: Kniha mého srdce

Výtvarná soutěž: Kniha mého srdce

KDO? Kdokoli, omezení není. CO? Obrázek na téma „své“ knihy s popiskem názvu a autora. JAKÝ? Jakéhokoli formátu, bez rámu i s rámem. JAK? Na plátno, papír, látku, na cokoli, na co se dá tvoř ČÍM? Tužky, pastelky, vodovky, tempery, olej, fixy… KDY? Kdykoli do 31. 12....

KNIHOVNICKÝ JARMARK

KNIHOVNICKÝ JARMARK

LOVCI PEREL dětská čtenářská soutěž (perličky pro tento ročník vydáváme do 27. 11. 2021) KNIHOVNICKÝ JARMARK a ODMĚNY VÍTĚZŮM v sobotu 11. 12. v otevírací době knihovny   V prodeji drobné, nejen knihovnické zboží. Platidlem budou pouze „chabgroše“! Od 1. 12....

Alena Mornštajnová v Chabrech

Alena Mornštajnová v Chabrech

Nejúspěšnější česká spisovatelka současnosti přijala pozvání na besedu do Chaberského dvora. Ve Velkém sále se v pondělí 8. listopadu 2021 setkala s nadšenými čtenářkami a čtenáři. Dozvěděli jsme se nejen více o námětech a pozadí vzniku již vydaných knih, ale také o...

TIP NA VÝSTAVU

TIP NA VÝSTAVU

MĚSTO JAKO PŘÍZRAK / Pražské inspirace Jaroslava Foglara 3. 9. 2021 – 4. 9. 2022 V souvislosti s letošním Rokem Jaroslava Foglara v naší knihovně si dovolujeme upozornit na zajímavou výstavu, která se koná v Muzeu města Prahy – v Domě U Zlatého prstenu v Týnské ulici....

Den válečných veteránů

Den válečných veteránů

V listopadových dnech se Kulturní centrum poprvé stane jedním ze stovek sbírkových míst, kde si lze zakoupit kvítek vlčího máku. Ten se stal symbolem pro Den válečných veteránů. Slaví se celosvětově 11. listopadu, u příležitosti konce první světové války. Květy vlčího...

Memoriál Jana Tleskače

Memoriál Jana Tleskače

Od 2. 11. út 13:00 hod. do 13. 11. so 12:00 hod. (kdykoli v tyto dny v otevírací době knihovny) A jedeme dál! Foglarovský rok pokračuje „Memoriálem Jana Tleskače“ ve vyjímání hlavolamu ježka z klece. Vyhlašujeme tři kategorie: kluci do 15 let, holky do 15 let a...

Beseda: ROMAN ŠANTORA-BOBO

Beseda: ROMAN ŠANTORA-BOBO

   Na podzim našeho „foglarovského“ roku v knihovně jsme uspořádali besedu s vedoucím Skautského archivu Romanem Šantorou, který sídlí v nedalekých Čimicích. Dozvěděli jsme se o „pokladech“ z bytu Jaroslava Foglara, který skautská nadace spravuje. A také...

Žluté kvítky proti rakovině v Chabrech

Žluté kvítky proti rakovině v Chabrech

Od středy 29. září do soboty 2. října jste koupí kytičky žlutého kvítku měsíčku lékařského přispěli celkovou částkou 1 435 Kč. Moc děkujeme!Chaberská knihovna je ve dnech 29. září až 2. října 2021 zapojena do osvětové a sbírkové akce České dny proti rakovině. Od...

Pátračka po foglarovkách

Pátračka po foglarovkách

Venkovní hra 1. – 30. 10. 2021 Po úspěšné jarní pátračce jsme na mnohá přání připravili další venkovní hru. V Chabrech jsme umístili herní listy s obálkami Foglarových knih. Najdete-li jich všech dvacet, sesbíráte stejný počet písmen, které ve správném pořadí dají...

Noc s Andersenem – 80 let Záhady hlavolamu

Noc s Andersenem – 80 let Záhady hlavolamu

Po více než ročním odkládání jsme v pátek 10. září 2021 prožili s dětmi v knihovně Noc s Andersenem, ačkoli tentokrát byla bez oblíbeného přespávání a celý program končil ve 22:00 hodin. Letošním tématem bylo 80. výročí prvního vydání Záhady hlavolamu Jaroslava...

VERNISÁŽ OBRAZŮ

VERNISÁŽ OBRAZŮ

Podvečerní vernisáží začala zářijová výstava obrazů chaberského rodáka Vladimíra Přády. Za hojné účasti nejen chaberských občanů, ale i bývalých kolegů, pronesli úvodní řeč Dana Červenková – dcera Vladimíra Přády, dlouholetý přítel Jozef Mitošinka, Martina Mrňavá za...

Aktuálně ze Dvorečku

Aktuálně ze Dvorečku

Dvoreček opět startuje! Poprvé se setkáme v úterý 14. září 2021. Dvoreček probíhá v Chaberském dvoře pravidelně každé úterý dopoledne 9:45–10:45 hod. Prosíme maminky o respektování včasného příchodu mezi od 9:30–9:45 hod. Šedesátiminutový program nabídne pro děti ve...

Letní výstavy divadelníků, děl Milana Pavýzy a dua V+W

Letní výstavy divadelníků, děl Milana Pavýzy a dua V+W

V Kulturním centru máme během letošního léta plno výstav, které určitě stojí za zhlédnutí. V přízemí můžete například obdivovat fotografie a fotoobrazy Milana Pavýzy. Výstava je dokonce prodejní a jeho další umělecká díla naleznete www.lanpa.cz.  V podkrovních...

Zveme vás do letního kina na českou komedii Matky

Zveme vás do letního kina na českou komedii Matky

Městská část vás zve do letního kina v Chaberské pergole ve čtvrtek 29. července 2021 od 21:00 hodin na promítání nové české komedie Matky. Film jste si sami vybrali hlasováním v anketě na webu Kulturního centra Chaberský dvůr.  Vstupné je zdarma. Tak se teple oblečte...

Film pro chaberské letní kino – hlasování ukončeno

Film pro chaberské letní kino – hlasování ukončeno

Městská část pořádá letní kino a jen vy budete moci rozhodnout, co budeme letos v létě promítat. Hlasujte do neděle 25. července a vyberte z osmi titulů, který byste chtěli v Chaberské Pergole vidět. V plánu máme nejméně jednu projekci koncem července a druhou...

ČESKÁ TELEVIZE V CHABERSKÉM DVOŘE

ČESKÁ TELEVIZE V CHABERSKÉM DVOŘE

   V Chaberském dvoře jsme koncem června uvítali štáb České televize, který přijel natočit reportáž z aktuální výstavy „Voscovek a Wherrick volají Prahu!“. Jak se u nás natáčelo si prohlédněte ve fotogalerii. A celá reportáž, odvysílaná 1. července 2021...

Potřebujete vytisknout certifikát o očkování?

Potřebujete vytisknout certifikát o očkování?

   Nemáte chytrý telefon ani přístup k tiskárně a potřebujete certifikát o provedeném očkování? V naší knihovně v Chaberském dvoře vám mile rádi pomůžeme. K tisku můžete použít počítače přístupné veřejnosti v prvním patře Kulturního centra, případně vám bude...

Tleskačovy deníky našly své majitele

Tleskačovy deníky našly své majitele

   Za krásného slunného odpoledne se na Den dětí konalo veřejné vyhlašování vítězů venkovní hry Skautská stezka. Z odpovědí byli vylosovaní tři výherci, respektive výherkyně hlavní ceny: Deníků Jana Tleskače. Blahopřáli jsme tak Emě, Renátce a Klárce. Celkem...

Pasování na čtenáře

Pasování na čtenáře

   Pasování malých školáčků na čtenáře bývá již tradiční předprázdninovou akcí většiny knihoven. Nejinak tomu bylo dopoledne 11. června 2021 i v té naší. Postupně se dostavily tři druhé třídy chaberské školy, aby absolvovaly slavnostní akt. Za zvuku fanfár...

REKAPITULACE SKAUTSKÉ STEZKY

REKAPITULACE SKAUTSKÉ STEZKY

   Květnová venkovní hra na téma Jaroslav Foglar a skauting se setkala s pozitivní odezvou a s mnoha účastníky různého věku. Rozdali jsme odměny více než 70 úspěšným luštitelům, kteří neměli právě příznivé povětrnostní podmínky. Někteří dorazili do knihovny...

Vernisáž V+W

Vernisáž V+W

   Vernisáží 10. června 2021 začala výstava Voscovek a Wherrick volají Prahu! z dílny projektu Národního muzea Nový fonograf. Premiérově právě u nás v Dolních Chabrech. Pozvaní hosté si průběžně procházeli všechna patra kulturního centra. Nechyběl mezi nimi...

Květnová Skautská stezka zná tři vítěze

Květnová Skautská stezka zná tři vítěze

   Včera 1. června 2021 jsme se na dětském dni dočkali zakončení venkovní hry Skautská stezka losováním tří výherců Deníku Jana Tleskače vydaného Skautskou nadací Jaroslava Foglara. Šťastné výherkyně Emu Plevovou, Klárku Kostrounovou a Renátku Fukovou...

Venkovní hra pro děti

Venkovní hra pro děti

   V období od 1. do 29. května se můžete při procházce v Dolních Chabrech zúčastnit venkovní hry, kterou připravila knihovna a KC. Na trase najdete patnáct očíslovaných zastavení s kvízovými otázkami, jejichž řešení doplníte do hracího listu. Vytištěné...

KŘÍŽOVKÁŘSKÁ LIGA 60+

KŘÍŽOVKÁŘSKÁ LIGA 60+

   Jistě jste si v minulém čísle Zpravodaje všimli křížovky pro zpestření volných jarních dnů. Správné znění její tajenky zní: „KC zahajuje provoz semínkovny“. Byl to ale jen lehký tréning, protože pro skalní příznivce luštění nyní uvádíme ve spolupráci...

KNIŽNÍ TIPY ČTENÁŘŮ A ČTENÁŘEK

KNIŽNÍ TIPY ČTENÁŘŮ A ČTENÁŘEK

   Při vracení knih se často setkáváme s nadšenými reakcemi na přečtené tituly nebo naopak se zklamáním z mediálně protěžovaných „bestsellerů“. Je nám pak líto, že nemůžeme všechny tyto dojmy zprostředkovat ostatním. Čtenářům a čtenářkám proto otevíráme na...