CESTIČKA ZA POHÁDKOU

 

 

Ve Velkém sále bylo krátce před prázdninami opět veselo! Na pozvání KC CHD vystoupila Jana Rychterová, moderátorka rozhlasové stanice Českého rozhlasu Rádia Junior, a Jiří Kohout s pořadem Cestička za pohádkou, kterou navštívily tři první a jedna druhá třída. Děti se střídaly na podiu v mnoha pohádkových rolích a všichni jsme si pak společně od podlahy zazpívali. Kdo se chce příště přidat je zván na Den otevřených dveří KC a knihovny v sobotu 7. října odpoledne, na kterém bude Jana Rychterová opět šířit dobrou náladu s pořadem Zpívací písničky.