NÁVŠTĚVA HODNOTÍCÍ KOMISE

 

 

Jak jsme již informovali, naše knihovna byla nominována za kraj Praha do soutěže Knihovna roku 2022. V úterý 30. srpna jsme v knihovně přivítali návštěvu odborné komise, složenou z profesionálních knihovníků. Ti budou o umístění nominovaných knihoven rozhodovat poté, co jich během týdne navštíví celkem čtrnáct, v rámci každého kraje ČR jednu. V průběhu odpolední prezentace jsme skupinu seznámili s fungováním knihovny, s prostory, které užíváme, s činnostmi a aktivitami, které jsme organizovali nebo se na jejich konání podíleli. Přehlídku fotografií, kostýmů a předmětů vyrobených k akcím jsme vystavili ve druhém patře-v podkrovní galerii. Návštěvníkům KC a čtenářům knihovny děkujeme za slova podpory, které se nám po zveřejnění nominace průběžně dostává. Jak soutěž dopadne se dozvíme 4. října na slavnostním aktu v sídle Národní knihovny, na který jsme zároveň obdrželi pozvání.

Více o soutěži zde: https://www.facebook.com/hashtag/knihovnaroku2022

Fotografie zdroj: FB SKIP, archiv knihovny.