Venkovní hry pro děti:

REKAPITULACE SKAUTSKÉ STEZKY

 

 

Květnová venkovní hra na téma Jaroslav Foglar a skauting se setkala s pozitivní odezvou a s mnoha účastníky různého věku. Rozdali jsme odměny více než 70 úspěšným luštitelům, kteří neměli právě příznivé povětrnostní podmínky. Někteří dorazili do knihovny zmoklí, jiní zase s potem na čele od slunečního žáru, další si putování rozložili na více dnů. Záměr seznámit s dílem Jaroslava Foglara další generaci dětí se však podařil, o čemž svědčí téměř prázdný regál jeho titulů v knihovně. Tajenkou křížovky byl název pražského kostela svatého Haštala, kde se každý rok 17. prosince koná tzv. Večer světel. Ten den vyšel v roce 1938 na stránkách Mladého hlasatele první kreslený příběh Rychlých šípů.  Děkujeme všem účastníkům za hledání a luštění a chaberským provozovnám za možnost umístit u nich různé soutěžní atributy. Svým úřadovým kolegům z péče o zeleň a správu děkuji za pravidelné kont-roly a opravy stanovišť, na kterých nám silný vítr dělal často neplechu.