Revize knihovního fondu

 

 

Na přelomu ledna a února proběhla v knihovně pravidelná revize knihovního fondu. Dle knihovnického zákona se musí provádět minimálně jednou za pět let. Kontrolou tak prošlo více než 7 000 knižních jednotek. Výsledek je překvapivý a více než potěšující: 26 chybějících svazků od minulé revize.