Ohlédnutí za Nocí s Andersenem

 

 

Celorepubliková knihovnická akce pro děti Noc s Andersenem proběhla v naší knihovně za hojné účasti. Sešlo se všech 24 přihlášených dětí, což nás moc potěšilo. Děti byly hned po příchodu „zaměstnané“ kolegyní lektorkou výzdobou papírového šanonu, do kterého si po celý večer zakládaly své pracovní listy, výtvory a dárečky. Po společném úvodu se ozvaly z prvního patra knihovny kroky… A hle, kdo se to mezi námi objevil – sám pan H. Ch. Andersen. Chvíli se u nás zdržel, poutavě povídal o svém životě, o tom, jak se stal slavným v celém světě, a také přečetl jednu ze svých pohádek. Ještě před rozloučením se každému malému čtenáři podepsal na svou podobenku.

Dalším programem bylo vyluštění křížovek s pohádkovou tématikou. Tajenka prozradila, kde začít hledání indicií k pokladu. Poté, co se podařilo úspěšně vše rozluštit, poklad byl nalezen v kufru pana Andersena a rozdán, byl čas na večeři. Za promítání večerníčků si děti krátily čas listováním v dětském časopisu pro malé čtenáře „CVAK!“. Když všichni dojedli, přešlo se k výrobě deníku. Pak už čas pokročil a děti se začaly trousit do svých připravených pelíšků mezi knížkami. Za pomocí baterky bylo ještě povolené čtení, ale netrvalo dlouho a světýlka pozhasínala a hlásky utichly. Ráno jsme společně posnídali a čekání na rodiče si děti zpestřily hraním her venku na čerstvém vzduchu. Před úplným rozloučením dostaly pamětní list, oficiální pohlednici „Noc s Andersenem“ a omalovánky z pohádkové říše. Doufáme, že se dětem večer a spaní v knihovně líbily a budeme se těšit zase za rok! Děkuji všem, kteří se na přípravě a realizaci podíleli: Lucce, Ince a Kristýnce a panu Andersenovi za návštěvu.

Alena Wachtlová