Knihovnická exkurze

 

 

V pondělí 13. února jsme v Chabrech uvítali exkurzi knihovníků organizovanou pražskou organizací SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků) a Národní knihovnou. Zájemce o prostory Knihovny roku 2022 jsme provedli všemi patry a pohovořili o aktivitách, které u nás realizujeme, a vzájemně se inspirovali i na akce budoucí. Nechybělo ani malé pohoštění a poté jsme se společně odebrali na prohlídku chaberského kostela Stětí sv. Jana Křtitele a zvonice, kde nás provedl Stanislav Vyšín ze sdružení OSOP. Byla to vzácná příležitost setkat se s kolegy z celé republiky, které si vážíme a za jejich zájem děkujeme!