NOC S ANDERSENEM NA TITANICU

 

 

Letošní Noc s Andersenem jsme strávili na palubě Titanicu. Za doprovodu paní kapitánky jsme plavbu započali „slavnostní“ večeří. Poté jsme se již přesunuli na plochu před plátno, odkud se vyplouvalo. Působivé dobové fotografie doprovázel výklad o stavbě této gigantické lodi, detaily o jejím spuštění na moře a další zajímavosti týkající se cestujících nebo palubních lístků.

Poté nastal v knihovně čilý ruch. Všechny děti se vydaly hledat mezi knihami v regálech svou palubní vstupenku. Nakonec se podařilo všechny najít a předat paní kapitánce. Každý pak z jejích rukou obdržel tu svou, s identitou konkrétního pasažéra. Skutečný cestující z Titanicu měl s dětskými účastníky totožné datum narození a každý si poslechl, kým byl její původní majitel, v jaké třídě cestoval nebo jakou práci na zaoceánském parníku vykonával. Některé kombinace byly opravdu vtipné a děti pobavily.

To už ale následovala chvíle bujaré zábavy: v podpalubí se tančilo, a tak jsme se naučili pár kroků ke skotskému tanci. Stíhat tempo svižné skotské písně nebylo úplně jednoduché, ale dali jsme to!

Po dalších úkolech jsme dospěli do fáze odhalení a dozvěděli jsme se, kteří z nás dle identity osoby z palubního lístku přežili potopení lodi. Byla to jen necelá třetina, přesto ostatní nesmutnili a očekávali závěr vyprávění tohoto příběhu inspirovaného reálnými skutečnostmi.

Jelikož se čas nachýlil, a zejména nejmenší prvňáčci již byli po výpravě unavení, odebírali se postupně mezi knižní regály rozbalit karimatky a spacáky. Kdo chtěl, mohl si ještě chvíli číst a pak už „dobrou noc“. Ráno byly pro děti připraveny vytisknuté společné fotografie na památku nočního dobrodružství, které si sami zarámovaly, a lahve k pomalování. Posledním dárkem byly samozřejmě každoroční unikátní pohlednice Noci s Andersenem a přívěsek kotvy pro štěstí.

Náš Titanic tedy na rozdíl od toho skutečného před 110 lety doplul úspěšně do cíle. Doufáme, že se přespávání v knihovně dětem líbilo a dozvěděly se něco zajímavého. Dotazy při odchodu domů, kdy bude další nocování a jaké bude téma, tomu svědčí a nás moc potěšily!