Venkovní hry pro děti:

Detektivní kvíz a Chabrýskovy hádanky

 

 

1. 4.–30. 4.

Hurá ven za venkovní hrou!

Od prvního dubnového dne až do konce měsíce se mohou děti zúčastnit naší nové venkovní hry – Detektivního kvízu. Opět jsme zvolili osvědčený princip: najít stanoviště podle trasy v mapce a vyplnit křížovku v herním listu správnými odpověďmi. Všechny vyluštěné a odevzdané archy budou zařazeny do slosování o tři atraktivní deskové hry, které proběhne po skončení soutěže. Detektivní kvíz je určen pro děti, které již čtou, ale nezapomněli jsme ani na ty nejmenší. Celý okruh je doplněn o Chabrýskovy hádanky, určené pro nejmenší. S vyplněním jejich herního listu tak mohou pomoci starší sourozenci nebo rodiče při pěkné jarní procházce… Nezapomeňte výsledky svého pátrání donést do knihovny, kde na každého čeká malá odměna.

 Těšíme se na vás.