VERNISÁŽ: JAK SE V CHABRECH KDYSI ŽILO

 

 

V úterý 11. ledna 2022 byla v Chaberském dvoře zahájena výstava s názvem „Jak se v Chabrech kdysi žilo“, realizována Občanským sdružením na ochranu památek v Dolních Chabrech (OSOP). Výstava je připomínkou letošního významného výročí 930 let od nejstaršího záznamu o Chabrech z roku 1032, kdy byla obec latinsky zapsána jako Chrabercyh – ves chrabrého lidu.

Po úvodním slově hlavní autorky Jany Snížkové (OSOP) zpestřil zahájení prvorepublikovými písněmi v doprovodu harmoniky Adam Vokurka. Vernisáž přilákala Chaberáky různých generací, kteří si po přípitku mohli za doprovodu autorů výstavu prohlédnout a třeba si zavzpomínat na některé vlastní příběhy, které se jim u předmětů známých od svých babiček a dědečků vybavily. Ti mladší pak mohli na starých fotografiích porovnávat, jak se městská část v čase sta let výrazně proměnila. Součástí výstavy a jedním z dominantních prvků je maketa Fantovy kaple, stávající původně na Ústecké ulici, která byla srovnána se zemí v roce 1967. Maketa, vytvořená architektkou Pavlou Zimovou, je obklopena obrázky od žáků ZŠ, kteří se pokusili o její výtvarné ztvárnění podle historické fotografie. Návštěvníci mají možnost vyluštit si jarní křížovku nebo vyplnit velikonoční kvíz, oboje připravené členkou sdružení Petrou Šmídovou.  

Navštívit výstavu můžete až do 26. března letošního roku.