TEMATICKÝ ROK 2022: DETEKTIVNÍ ROK SE SHERLOCKEM

 

 

Rok 2022 se v knihovně opět konalo několik akcí souvisejících s celoročním tématem. Tentokrát jsme zvolili oblíbenou knižní postavu Sherlocka Holmese a detektivky, šifry, luštění a kvízy. Tématu jsme přizpůsobili i dekorace zdí – na procházející návštěvníky shlíželi z fotografií spisovatelé sir Arthur Conan Doyle nebo Agatha Christie a jejich literární postavy.

Hned zkraje roku jsme pro dětské čtenáře připravili zcela novou celoroční hru Sherlockovu čtenářskou výzvu. Hrací kartu si vyzvedlo více než 50 dětí. V každém kalendářním měsíci měly za úkol vypůjčit si v knihovně knihu dle zadání a po přečtení získat do karty Sherlockovo razítko. Jen ti nejpilnější ji ale na konci roku donesli kompletně vyplněnou a obdrželi zaslouženou odměnu.

Na jaře jsme v knihovně umístili panelovou výstavu ilustrací k dětským knihám spisovatelky Kláry Smolíkové o dvojici detektivů Arturovi a Báře „Tajná dvojka A+B“. V době jejího konání jsme autorku uvítali v knihovně i osobně na stejnojmenném workshopu pro třetí třídy.

Po celý měsíc duben probíhala jarní venkovní hra pro dvě věkové kategorie: pro nejmenší děti Chabrýskovy hádanky a na stejné trase Detektivní kvíz s tajenkou pro zdatnější čtenáře. Hry se zúčastnilo mnoho jednotlivců i celých rodin, kteří ji využili k jarní procházce po Chabrech. Poslední zastávka zavedla soutěžící do knihovny, kde získali všichni úspěšní luštitelé knižní odměnu.

Květnový měsíc si děti mohly opět zasoutěžit a vyplnit kvíz na téma Harry Potter. Kvízové listy děti vhazovaly do kouzelnického kotlíku. Z něj jsme na oslavách dětského dne losovali několik výherců věcných cen.

Jako vyvrcholení Týdne knihoven jsme na začátku října uspořádali Den otevřených dveří knihovny, na který jsme pro děti nachystali další z kvízů. Aby se mohli účastnit i ti nejmenší, tématem byly večerníčky. Také jsme v průběhu zábavného odpoledne vyhlásili vítěze literární soutěže na téma Po stopách… Zvítězil Lukáš Tilsch s příběhem „Po stopách Jana Tleskače“.

Podzimní venkovní hra byla opět s detektivní tematikou. Chaberské „Pátračky“ po sňatkovém podvodníkovi se zúčastnilo skoro 70 dětí a Agátčiných hádanek pro nečtenáře podobný počet. Kroky účastníků vedly na konci trasy opět do knihovny, kde se odměňovalo. Máme radost, že si venkovní hry získaly u dětí oblibu.

Na úplný závěr roku jsme do detektivního tématu zapojili i dospělé návštěvníky. Kvíz pro znalce detektivek mnohé pobavil a ze správných odpovědí jsme losovali tři výherce stylové knižní odměny Velké knihy příběhů Sherlocka Holmese.

A tak skončil v pořadí již třetí tematický rok v knihovně. Děkujeme vám za návštěvy knihovny a účast i na všech ostatních akcích, které jsme vloni připravili.