Den válečných veteránů

V listopadových dnech se Kulturní centrum poprvé stane jedním ze stovek sbírkových míst, kde si lze zakoupit kvítek vlčího máku. Ten se stal symbolem pro Den válečných veteránů. Slaví se celosvětově 11. listopadu, u příležitosti konce první světové války. Květy vlčího máku pokrývaly hroby vojáků padlých na západní frontě. Připněte si vlčí mák na znamení úcty a pomozte hrdinům v nelehké době. Centrum pomoci Paměti národa za vaše příspěvky zajistí nákupy, obědy, obstará léky a nabídne bezpečný mezilidský kontakt. Maková kasička bude k dispozici celý listopad na pultíku v knihovně.