Tleskačovy deníky našly své majitele

 

 

Za krásného slunného odpoledne se na Den dětí konalo veřejné vyhlašování vítězů venkovní hry Skautská stezka. Z odpovědí byli vylosovaní tři výherci, respektive výherkyně hlavní ceny: Deníků Jana Tleskače. Blahopřáli jsme tak Emě, Renátce a Klárce. Celkem odevzdalo svou vyluštěnou křížovku s tajenkou 47 dětí, za což byly v knihovně automaticky odměněny drobnými sladkostmi. Za jejich poskytnutí děkuji paní Věře Doušové. Doufáme, že děti hra bavila alespoň tak, jako bavila nás její příprava. Slibujeme, že s Foglarem se letos ještě setkáme!

Na obrázcích výherkyně Ema a výherkyně Klárka s „ježkem v kleci“ vyrobeným jejím dědečkem. Bravo!