Pasování na čtenáře

 

 

Pasování malých školáčků na čtenáře bývá již tradiční předprázdninovou akcí většiny knihoven. Nejinak tomu bylo dopoledne 11. června 2021 i v té naší. Postupně se dostavily tři druhé třídy chaberské školy, aby absolvovaly slavnostní akt. Za zvuku fanfár před ně předstoupil král Knihozemě Josef I., letos v novém rozevlátém plášti „made in chaberská knihovna“. Doprovázen byl princeznou Pohádkou, paní knihovnicí a z moci úřední panem místostarostou. Nastoupené delegaci z bájné říše fantazie děti složily ústní slib a prokázaly svou znalost čtení, kterou Jeho Veličenstvo každému stvrdilo pasovacím rituálem. Od princezny Pohádky poté obdržely malý dárek ke čtení, ostatní předali šerpu a písemný glejt o absolvování zkoušky. Před úplným závěrem byly květinou a velkým potleskem odměněny za celoroční trpělivost a péči paní třídní učitelky. Jim i všem dětem patří velký respekt za zdolání nelehkého školního roku! Pevně věříme, že se v knihovně budeme s těmito malými čtenáři potkávat i nadále alespoň tak často jako s většinou z nich doposud! Za knihovnu mohu slíbit spoustu nových, krásných dětských knížek.