Timothy Snyder

Tyranie – 20 lekcí z 20. století

 

Autor se snaží na různých událostech 20. století dát čtenáři poučení pro současnost. Je to kniha zajímavá, chytrá a pro každého srozumitelná. Úžasná kniha!

Všichni by si ji měli přečíst. Pak by snad tolik lidí nenaletělo populistům, kteří lidi balamutí a vědomě jim lžou. Po jejich naivitě a hlouposti pak šplhají k moci a bohatým prebendám.

Citace z kapitoly: „Hledej, pátrej, analyzuj!“