Naoki Higašida

 A proto skáču

 

Ve svých 13 letech sepsal knihu japonský chlapec, který trpí silnou formou autismu.

Metodou ukazování znaků na speciální tabulce odpovídal na otázky, které mu kladli. Př.: „Proč nejsi chvíli v klidu?“, „Proč se učíš zpaměti jízdní řády?“, „CO je nejhorší na autismu?“

Chlapec také popisuje, jaký je denní život s autismem a proč děti s autismem dělají určité nepochopitelné věci.

Je to moc hezká, užitečná a záslužná knížka, ze které člověk poznává, kdo je to autista a jak ho mít rád.