Venkovní hra pro děti

 

 

V období od 1. do 29. května se můžete při procházce v Dolních Chabrech zúčastnit venkovní hry, kterou připravila knihovna a KC. Na trase najdete patnáct očíslovaných zastavení s kvízovými otázkami, jejichž řešení doplníte do hracího listu. Vytištěné hrací listy s instrukcemi a mapkou budou umístěny od 1. května v omezeném množství na začátku trasy, který bude u dětského hřiště pod ZŠ, další pak k dispozici v knihovně a na webu. Kompletně vyplněný hrací list přineste do knihovny/KC. Minimálně 50 úspěšných luštitelů bude odměněno. Všechny správné odpovědi budou po ukončení hry slosovány o tři hlavní výhry: Originální deníky Jana Tleskače, vydané Skautskou nadací Jaroslava Foglara.  Slosování proběhne na Den dětí v 15:00 hod. před knihovnou. Tato „Skautská stezka“ je součástí letošního Roku Jaroslava Foglara v naší knihovně jako připomenutí jeho díla a odkazu.

Na stejných stanovištích budou k dispozici i úkoly pro nejmenší skautíky Benjamínkova stezka.