Pasování na čtenáře

 

 

Jak je letitým zvykem nejen v chaberské knihovně, ale po celé České republice, i u nás se konalo téměř na konci školního roku slavnostní pasování školáčků na čtenáře. Letos byl zvolen termín 3. června a celá událost se konala v nazdobeném Velkém sále. Po usazení dětí se do síně za zvuku famfár vydal malý průvod. Společně s paní starostkou jsme doprovodily na podium vzácnou „pasovací“ delegaci z bájné Knihozemě – rytíře Jana, princeznu Pohádku a princeznu Básničku. Poté, co žáci společně s rytířem nahlas odříkali slavnostní slib, byli postupně zváni na podium. Tam je čekal malý test ze čtení a následoval samotný akt – pokleknutí a pasování mečem pana rytíře. Děti poté stvrdily podpisem na listinu svůj veřejný slib, že budou rády a často číst. Dále už je čekala jen odměna ve formě šerpy, pasovacího glejtu a knížky „Kde se nosí krky“ od Miroslava Tvrze vydaná SKIPem (Svaz knihovníků a informačních pracovníků, který je garantem projektu).

Doufám, že se všem zúčastněným letošní pasování líbilo a chtěla bych poděkovat paní učitelce L. Mašátové a panu učiteli J. Hudákovi za to, že naučili další generaci malých školáčků číst a budu se na všechny těšit i v budoucnu v naší krásné knihovně. Dále patří můj velký dík za pomoc s akcí Honzovi, Janě a Viky, a také Báře Šedové za focení.

A. Wachtlová, foto: B. Šedová

celou fotogalerii naleznete webu MČ Praha-Dolní Chabryodkaz