Historicky první pasování na čtenáře

 

 

První pasování

V Místní veřejné knihovně v Praze-Dolních Chabrech byli 26. března 2014 pasováni na čtenáře všichni druháčci ZŠ Praha-Dolní Chabry, Spořická ulice.

Cílem bylo zprostředkovat začínajícím čtenářům pěkný zážitek spojený s knihovnou a knížkami, který je dlouhodobě přivede ke čtení. Všechny přítomné přivítala pasovací komise složená z ceremoniářky, pedela, zapisovatelky, vykonavatelky a jeho excelence, kterou tvořili Bronislava Kukurová, Stanislava Klocperková, Sylvia Šírová, Klára Zuzáková a Zdeněk Šír.

Slavnostního aktu se zúčastnili pan starosta Miroslav Malina, paní ředitelka školy Mgr. Zdenka Chaloupecká a někteří rodiče pasovaných dětí. Obě třídy do knihovny přivedli třídní učitelé.
Jako první byli pasováni paní ředitelka s panem starostou, následovali třídní učitelé a jejich žáci.

Všichni měli za úkol prokázat na krátkém textu, že opravdu umí číst. Poté podstoupili ceremoniál pasování a slíbili, že se budou ke knihám hezky chovat a chránit je. Nakonec všichni obdrželi Čtenářský certifikát a knihu na památku.

Druháčky chválíme a touto cestou také děkujeme třídním učitelům Mgr. Vidě Karbanové, Mgr. Jakubovi Linhartovi a rodičům, kteří ještě loni s dětmi trpělivě slabikovali. Dnes již mnohé pěkně čtou. Prokázáním své dovednosti se také stávají čtenáři naší knihovny, aby se mohli ve čtení zdokonalovat.

Akce se dětem líbila a to je pro všechny největší odměna.