Malá technická Univerzita v knihovne

Malá technická Univerzita v knihovne

Malá technická Univerzita v knihovne     Díky metodickému oddělení MK Praha jsme v pátek 24. 11. v knihovně uvítali lektorku z organizace Malá technická univerzita, seznamující děti od nejútlejšího věku názorně a jednoduše s technikou. Dvě třídy z MŠ...
Pohádková školička v knihovně

Pohádková školička v knihovně

Pohádková školička v knihovně     Na seznámení s knihovnou se u nás od jara vystřídaly již všechny třídy chaberských školek. V dubnu a květnu jsme přivítali i Sovičky, Želvičky a Motýlky z Pohádkové školičky na Bíleneckém náměstí. Většina dětí již knihovnu...
Vtipná etiketa s Janou Rychterovou

Vtipná etiketa s Janou Rychterovou

Vtipná etiketa s Janou Rychterovou     V páteční dopoledne 14. dubna jsme v Chaberském dvoře seznámili druháky a třeťáky se základy etikety. Ale pozor, nebyla to žádná nuda! Moderátorka Jana Rychterová její kolega ze stanice Českého rozhlasu Rádia Junior a...
Spisovatelka Daniela Krolupperová

Spisovatelka Daniela Krolupperová

Spisovatelka Daniela Krolupperová     Koncem března proběhlo v naší knihovně moc milé premiérové setkání se spisovatelkou dětských knih Danielou Krolupperovou a chaberskými druháky. Všechny tři třídy se vystřídaly na besedě s autorkou, od které se dozvěděly,...
MŠ z Ďáblic

MŠ z Ďáblic

MŠ z Ďáblic     Další týden začal dnešní návštěvou třídy z mateřské školy v Ďáblicích. Děti pečlivě poslouchaly o fungování knihovny, se zájmem si prohlédly všechna patra knihovny a výstavu obrazů květin Oly Rose, která je inspirovala k namalování obrázků....
MŠ Chaberáček

MŠ Chaberáček

MŠ Chaberáček     V březnu, měsíci čtenářů máme v knihovně napilno. Školáci a třídy z mateřských škol se u nás střídají každý týden. Počátkem měsíce jsme uvítali i MŠ Chaberáček. Děti byly velmi zvídavé a pozorné. K naší radosti to pro většinu z nich nebyla...
Setkání se spisovatelkou Klárou Smolíkovou

Setkání se spisovatelkou Klárou Smolíkovou

Setkání se spisovatelkou Klárou Smolíkovou     V březnu se do knihovny vypravily také dvě třídy třeťáků na detektivní čtenářskou dílnu s Klárou Smolíkovou. Pro většinu dětí to bylo...
Prvňáčci v knihovně

Prvňáčci v knihovně

Prvňáčci v knihovně     Březen – měsíc čtenářů zahájila knihovna pozváním prvních tříd základní školy k seznámení s jejím fungováním a možnostmi, které skýtá. Děti jsme provedli knihovnou za pomoci pracovních listů s úlohami. Všechny děti se pustily do...
Únikovka s Amosem a Klárou Smolíkovou

Únikovka s Amosem a Klárou Smolíkovou

Únikovka s Amosem a Klárou Smolíkovou     Spisovatelka Klára Smolíková je v naší knihovně oblíbenou a pravidelnou lektorkou. Uprostřed adventního období, 12. prosince, si opět získala svým poutavým projevem pozornost chaberských žáků. Dle slov paní učitelky:...
DÍLNA MALÉHO NOVINÁŘE

DÍLNA MALÉHO NOVINÁŘE

DÍLNA MALÉHO NOVINÁŘE     V pondělí 5. prosince se v knihovně vystřídaly dvě třídy chaberských čtvrťáků. Michaela Vetešková, vedoucí kulturního zpravodajství stanice Českého rozhlasu Radiožurnál, je provedla Dílnou malého novináře. Jaká je práce novináře,...