Spisovatelka Daniela Krolupperová

Spisovatelka Daniela Krolupperová

Spisovatelka Daniela Krolupperová     Koncem března proběhlo v naší knihovně moc milé premiérové setkání se spisovatelkou dětských knih Danielou Krolupperovou a chaberskými druháky. Všechny tři třídy se vystřídaly na besedě s autorkou, od které se dozvěděly,...
MŠ z Ďáblic

MŠ z Ďáblic

MŠ z Ďáblic     Další týden začal dnešní návštěvou třídy z mateřské školy v Ďáblicích. Děti pečlivě poslouchaly o fungování knihovny, se zájmem si prohlédly všechna patra knihovny a výstavu obrazů květin Oly Rose, která je inspirovala k namalování obrázků....
Březnové setkání knihovníků regionu

Březnové setkání knihovníků regionu

Březnové setkání knihovníků regionu     V polovině března proběhlo v klubovně Ústřední knihovny MK Praha pravidelné setkání knihovníků z pražského regionu. Jako každý rok bylo plné inspirativních prezentací a rozhovorů s kolegy. Od metodiček MK Táni...
MŠ Chaberáček

MŠ Chaberáček

MŠ Chaberáček     V březnu, měsíci čtenářů máme v knihovně napilno. Školáci a třídy z mateřských škol se u nás střídají každý týden. Počátkem měsíce jsme uvítali i MŠ Chaberáček. Děti byly velmi zvídavé a pozorné. K naší radosti to pro většinu z nich nebyla...
Mediální gramotnost

Mediální gramotnost

Mediální gramotnost     MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST V KNIHOVNÁCH V příštích dvou letech by měly knihovny upřít svoji pozornost na mediální gramotnost a snahu přiblížit co nejširší veřejnosti svět médií a jeho fungování. Proč? Odpovědí může být argument, který...
ČASOPIS ČTENÁŘ – ROZHOVOR

ČASOPIS ČTENÁŘ – ROZHOVOR

ČASOPIS ČTENÁŘ – ROZHOVOR     Lednové číslo měsíčníku pro knihovny „Čtenář“ (vydává Středočeská vědecká knihovna v Kladně), obsahující článek o chaberské knihovně. Rozhovor jsme poskytli šéfredaktorovi PhDr. Jaroslavu Císařovi, který nám dva výtisky přivezl...
Čtenářská výzva 2023 v knihovně

Čtenářská výzva 2023 v knihovně

Dětská čtenářská výzva 2023 v knihovně     Na podporu dětského čtenářství jsme v knihovně připravili další celoroční výzvu. A protože letos je ústředním tématem naší knihovny KOMIKS, provázet jí bude oblíbená postavička SpongeBoba. Každý měsíc v roce je...
Sherlockova výzva pokořena

Sherlockova výzva pokořena

Sherlockova výzva pokořena     V loňském roce měly zdatnější dětští čtenáři možnost přijmout celoroční čtenářskou výzvu, která obnášela přečtení jedné knihy na zadané téma každý měsíc. Za splnění poté získali razítko do soutěžního archu. S kompletním počtem...
Napsali o nás, časopis Moderní obec

Napsali o nás, časopis Moderní obec

Napsali o nás časopis Moderní obec     O chaberské knihovně a jejích aktivitách jsme poskytli rozhovor redaktorce Simoně Dvořáčkové pro prosincové číslo měsíčníku Moderní obec.   Odkaz na číslo 12/2022: Tváří prosincového vydání Moderní obce je...
LOVCI PEREL ZÍSKALI SVÉ DIPLOMY

LOVCI PEREL ZÍSKALI SVÉ DIPLOMY

LOVCI PEREL ZÍSKALI SVÉ DIPLOMY     Celoroční úsilí dětí, které poctivě vyplňují ke každé přečtené knize odpovědi na pět otázek k prokázání porozumění čteného textu, bylo v knihovně odměněno poslední adventní sobotu. Na tuto knihovnickou akci se vždy moc...